Touchngo Logo TNGD Logo

Berapa lamakah akan rekod transaksi disimpan?