Touchngo Logo TNGD Logo

Bagaimanakah saya boleh memasang TNG RFID Tag?