Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah langkah penjagaan yang perlu saya ambil selepas pemasangan TNG RFID Tag untuk memastikan kesemuanya bebas daripada kerosakan?