Touchngo Logo TNGD Logo

Sekiranya saya menggunakan TNG RFID Tag yang terpasang pada lampu depan saya, bolehkah ia terkupas dengan mudah dan dipindahkan ke kereta lain?