Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya menggelapkan cermin depan kereta selepas memasang TNG RFID Tag?