Touchngo Logo TNGD Logo

[Android] Apakah telefon mudah alih dan Sistem Pengendalian yang bersesuaian dengan aplikasi ini?