Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya melumpuhkan Auto Payment untuk WalletSafe?