Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang berlaku sekiranya baki eWallet atau GO+ saya tidak mencukupi semasa proses Auto Payment?