Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah saya akan menerima sebarang peringatan atau notifikasi sebelum Auto Payment dilakukan?