Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah saya akan menerima notifikasi jika proses Auto Payment gagal akibat baki tidak mencukupi?