Touchngo Logo TNGD Logo

Sekiranya saya membeli beberapa insurans/takaful kereta, kepada siapakah e-polisi/e-sijil akan dihantar?