Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya mengesahkan lebih daripada satu emel?