Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah versi terbaru aplikasi yang perlu dikemaskini untuk mengesahkan alamat emel saya?