Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang perlu saya lakukan jika saya menerima peringatan untuk menguatkan PIN 6 digit saya ketika membuat pembayaran?