Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang akan berlaku kepada akaun saya jika saya bukan pengguna aktif?