Touchngo Logo TNGD Logo

Jenis baki eWallet yang manakah akan diutamakan untuk pembayaran?