Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah itu Boleh Dihantar dan Tidak Boleh Dihantar dalam baki eWallet?