Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah tambah nilai yang diklasifikasikan sebagai Baki Tidak Boleh Dihantar?