Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah tempoh menunggu sebelum saya layak mendapat manfaat?