Touchngo Logo TNGD Logo

Adakah WalletSafe merangkumi transaksi yang tidak sah di akaun GO + saya?