Touchngo Logo TNGD Logo

Akaun Touch ‘n Go eWallet saya sudah dilindungi oleh Touch ‘n Go eWallet Money-back Guarantee (MBG), apakah perbezaan antara MBG dan WalletSafe? Bolehkah saya memiliki kedua-dua MBG dan WalletSafe pada masa yang sama?