Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah saya harus membuat jika saya masih ada soalan tentang kad TNG?