Touchngo Logo TNGD Logo

Saya tidak lagi menggunakan kad TNG saya tetapi masih ada baki. Apakah yang saya perlu membuat?