Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang saya perlu lakukan jikalau kad TNG saya rosak (“damaged/faulty”)?