Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telah mengisi minyak yang nilainya kurang daripada amaun autodebit tetapi tidak menerima bayaran balik. Apakah yang perlu saya lakukan?