Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya menggunakan RFID Fuelling untuk menempah pam terlebih dahulu?