Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telah tiba di stesen Shell. Apakah yang perlu saya lakukan untuk menggunakan RFID Fuelling?