Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telah dicaj tanpa kebenaran untuk pengunaan RFID Fuelling, siapakah yang boleh membantu saya?