Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah kad Touch 'n Go yang boleh ditambah ke dalam eWallet?