Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya menghentikan perkhidmatan auto-reload?