Touchngo Logo TNGD Logo

Bagaimanakah data peribadi saya akan digunakan?