Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya membatalkan transaksi tambah nilai melalui Touch ‘n Go eWallet setelah saya lengkap menambah nilai?