Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang boleh saya lakukan jikalau saya mempunyai jumlah kad melebihi had 10 yang ditetapkan dan tidak boleh memautkan kad Touch ‘n Go (TNG) yang dinaik taraf pada Touch 'n Go eWallet?