Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya menambah nilai melalui Touch ’n Go eWallet untuk kad Touch ‘n Go lain yang tidak mempunyai ciri “Near Field Communication” (NFC)?