Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telah membuat Pindahan DuitNow ke akaun bank/eWallet dan dana telah ditolak daripada Touch ‘n Go eWallet tetapi jumlahnya tidak ditunjukkan dalam akaun bank/eWallet penerima, apakah yang perlu saya lakukan?