Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang boleh saya lakukan jika saya telah membeli Pin Tambah Nilai melebihi RM8,000.00?