Touchngo Logo TNGD Logo

Apa akan berlaku kepada DuitNow ID saya jika saya menamatkan akaun Touch ‘n Go eWallet saya?