Touchngo Logo TNGD Logo

Bagaimanakah saya membatalkan pendaftaran DuitNow ID saya?