Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah yang harus saya lakukan jika nama penerima saya salah ditunjukkan semasa penghantaran wang?