Touchngo Logo TNGD Logo

Akaun Touch ’n Go eWallet saya belum disahkan, bolehkah saya menerima wang melalui DuitNow Transfer?