Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya memuat turun/mencetak penyata transaksi kad TNG saya?