Touchngo Logo TNGD Logo

Mengapakah saya perlu mendaftarkan kad TNG saya di portal MYTouchnGo?