Touchngo Logo TNGD Logo

Berapakah tempoh bulan yang lalu boleh saya melihat transaksi kad TNG saya?