Touchngo Logo TNGD Logo

Bilakah saya boleh melihat transaksi terkini untuk kad TNG saya?