Touchngo Logo TNGD Logo

Saya mendapati bahawa ada perbezaan antara Tarikh luput yang dicetak pada kad TNG saya dengan Tarikh luput yang terpapar di portal MyTouchngo . Tarikh luput yang manakah adalah betul?