Touchngo Logo TNGD Logo

Saya tidak membuat pengisian minyak dengan RFID Fuelling tetapi kenapa Touch 'n Go telah menolak dana daripada akaun saya?