Touchngo Logo TNGD Logo

Saya telah mengaktifkan ciri Quick Payment dalam TNG eWallet saya. Apabila baki wang dalam eWallet saya tidak mencukupi untuk membayar amaun pembelian minyak, adakah bayaran akan ditolak daripada kad bank saya?