Touchngo Logo TNGD Logo

Saya berdaftar dengan Go+ dan telah mengaktifkan Quick Reload Payment dalam eWallet saya. Apabila baki wang dalam eWallet saya tidak mencukupi untuk membayar amaun pembelian minyak, adakah bayaran akan ditolak daripada nilai baki akaun Go+ saya?