Touchngo Logo TNGD Logo

[iOS] Apakah telefon mudah alih dan Sistem Pengendalian yang bersesuaian dengan aplikasi ini?