Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah TNG RFID Tag dan bagaimanakah ia berfungsi?